[1]
M. Dombrowski, „«Nauki ścisłe a filozofia» i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie”, Sztuka Edycji, t. 9, nr 1, s. 21–25, paź. 2016.