Ślizewska, K. (2016) „O problemach edycji «Arii z kurantem»”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 8(2), s. 37–53. doi: 10.12775/SE.2015.017.