Tyszkiewicz, B. (2015) „Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 7(1), s. 95–104. doi: 10.12775/SE.2015.010.