Rowicka, M. (2015) „Stosunek carskiej cenzury zagranicznej do twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1865–1914”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 7(1), s. 210–31. doi: 10.12775/SE.2015.002.