Bordzoł, P. (2014) „Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896 (opracowanie tekstologiczne Piotr Bordzoł)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 6, s. 105–114. doi: 10.12775/SE.2014.013.