Krysowski, O. (2014) „Cześć i zapomnienie. O historii i metodologii edycji liryków Zygmunta Krasińskiego”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 6, s. 11–16. doi: 10.12775/SE.2014.002.