Strzyżewski, M. (2023) „Cenzura w statystykach ”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 24(2), s. 203–205. doi: 10.12775/SE.2023.0035.