„Informacje o Autorach” (2022) Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 22(2), s. 245–250. doi: 10.12775/SE.2022.00044.