Dąbrowska, D. (2022) „Alegorie dzielenia się obrazami (na podstawie praktyki edukacyjnej)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 22(2), s. 223–228. doi: 10.12775/SE.2022.00040.