Gruchała, J., Kruszewski, W. i Pachocki, D. (2022) „«Pracy edytorskiej nie da się zrobić, siedząc w kawiarni». Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza Pachockiego z Januszem Gruchałą”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 22(2), s. 195–207. doi: 10.12775/SE.2022.00037.