Bizior-Dombrowska, M. (2022) „Słowacki w rękopisach (przypadek «Samuela Zborowskiego»)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 22(2), s. 7–12. doi: 10.12775/SE.2022.00022.