Legutko, G. (2022) „Problemy z edycją krytyczną «Pamiętnika» Wacława Sieroszewskiego”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 21(1), s. 65–71. doi: 10.12775/SE.2022.0006.