Zawiszewska, A. (2022) „Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 21(1), s. 47–53. doi: 10.12775/SE.2022.0004.