Głębicka, E. (2021) „„Myśli o państwie” i «Kilka myśli, co nienowe». Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 153–172. doi: 10.12775/SE.2021.0025.