Goniewicz, J. (2021) „«Dęby» – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego ”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 93–106. doi: 10.12775/SE.2021.0022.