Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2021) „Archiwalia «pionierskiego» okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951) ”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 51–62. doi: 10.12775/SE.2021.0019.