Zajkowska, J. (2021) „Niepalne rękopisy – o «niefortunnym» debiucie poetyckim Wiktora Gomulickiego ”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 31–40. doi: 10.12775/SE.2021.0017.