Budrowska, K., Gardocki, W. i Kościewicz, K. (2021) „Wstęp”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 5–6. doi: 10.12775/SE.2021.0030.