Uljasz, A. (2021) „Polemika z artykułem Elżbiety Zarych”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 20(2), s. 193–194. doi: 10.12775/SE.2021.0029.