Hałaczkiewicz, J. (2021) „Edytorstwo dla małych ojczyzn”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 19(1), s. 161–164. doi: 10.12775/SE.2021.0014.