Zarzycka, J. (2021) „«Notatnik» Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do pisarki”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 19(1), s. 91–97. doi: 10.12775/SE.2021.0009.