Zwolińska, A. (2021) „Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 19(1), s. 77–82. doi: 10.12775/SE.2021.0007.