Danek, D. (2021) „Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 19(1), s. 68–76. doi: 10.12775/SE.2021.0006.