Winek, T. (2021) „Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 19(1), s. 19–25. doi: 10.12775/SE.2021.0002.