Staroń, J. (2021) „«Pisać, bo nie dam nic pić we Lwowie!» Listy Kornela Makuszyńskiego do Zofii Osbergerowej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 18(2), s. 137–147. doi: 10.12775/SE.2020.00035.