Walczak, A. (2021) „Komentarz i modernizacja dzieła literackiego dla uczniów szkoły podstawowej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 18(2), s. 49–63. doi: 10.12775/SE.2020.00027.