Zarych, E. (2020) „Leśmianowski Orient w typografii i ilustracji «Ali Baby i czterdziestu zbójców»”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 17(1), s. 53–74. doi: 10.12775/SE.2020.0005.