Kacprzak, M. M. (2020) „Z dziejów wydania pomnikowego «Dzieł wszystkich» Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 17(1), s. 35–51. doi: 10.12775/SE.2020.0004.