Radowska-Lisak, M. (2020) „Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 16(2), s. 133–144. doi: 10.12775/SE.2019.0034.