Zaczkowska-Szypowska, E. (2020) „Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 16(2), s. 37–47. doi: 10.12775/SE.2019.0024.