Kuczkowski, B. (2020) „Wstęp”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 16(2), s. 5. doi: 10.12775/28716.