Winek, T. (2019) „Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 15(1), s. 149–161. doi: 10.12775/SE.2019.0015.