Kuniczuk-Trzcinowicz, A. (2019) „«Co ludziom powiedzieć?» – listy Heleny Wołodkowiczowej jako kreacja graficzna i słowna”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 15(1), s. 123–129. doi: 10.12775/SE.2019.0012.