Sztachelska, J. (2019) „Prywatne i publiczne. Sienkiewiczowskie korespondencje podróżnicze z perspektywy edytora i historyka literatury”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 15(1), s. 101–110. doi: 10.12775/SE.2019.0010.