Więckiewicz, A. (2019) „Od codziennych praktyk piśmiennych do teorii introspekcji. Nieznane dzienniki Juliana Ochorowicza”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 15(1), s. 81–88. doi: 10.12775/SE.2019.0008.