Markuszewska, A. (2019) „Wstęp”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 15(1), s. 5–6. doi: 10.12775/28070.