Andrysiak, E. (2013) „Edycje «Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii» jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 4(1), s. 81–87. doi: 10.12775/SE.2013.0010.