Krasińska, M. B. (2012) „List Marii Beatrix Krasińskiej do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 3(2), s. 109–114. doi: 10.12775/SE.2012.028.