Bednarek, B. (2019) „Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 14(2), s. 41–51. doi: 10.12775/SE.2018.0019.