Grzymała, K. (2019) „Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 14(2), s. 33–39. doi: 10.12775/SE.2018.0018.