Winek, T. (2018) „Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 13(1), s. 35. doi: 10.12775/SE.2018.0004.