Szargot, B. i Szargot, M. (2018) „Jak wydawaliśmy Powieść składaną i Powieść zlepianą”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 13(1), s. 27. doi: 10.12775/SE.2018.0003.