Winek, T. (2018) „Pan Tadeusz z przypisami”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 12(2), s. 79–87. doi: 10.12775/SE.2017.0022.