Dorosz, B. (2017) „Halina Wierzyńska – o podróżach wojennych i emigracyjnych”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 11(1), s. 193–221. doi: 10.12775/SE.2017.0013.