Modzelewska, E. (2017) „Podróż do Ameryki majora Józefa Hordyńskiego”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 11(1), s. 113–123. doi: 10.12775/SE.2017.0008.