Kowalski, G. (2017) „Dolinami rzek Zygmunta Glogera z perspektywy edytorskiej”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 11(1), s. 31–44. doi: 10.12775/SE.2017.0002.