Kelly, S. i Gregory, T. (2017) „Typografia w relacji człowiek–komputer. Kognitywne i estetyczne implikacje wyboru i sposobu prezentacji kroju fontów (tłumaczenie Milena M. Śliwińska)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 10(2), s. 125–132. doi: 10.12775/SE.2016.026.