Pawlak, P. (2016) „Korespondent Witkacy – apel o rzetelną ocenę książki Olgi Szmidt”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 9(1), s. 136–139. doi: 10.12775/11060.