Śliwińska, M. M. (2016) „Witkacy i inni”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 9(1), s. 133–135. doi: 10.12775/11058.