Pawlak, P. (2016) „Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna podstawa krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego i pokrewnych (Zarzut błędnego koła)”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 9(1), s. 69–102. doi: 10.12775/SE.2016.008.